Volba tématu akademického textu, a to jakéhokoliv, je důležitým a prvním krokem při zpracování každého akademického textu. Například u seminárních prací ůže být téma této práce dáno a je nutné splnit konkrétní zadání. U bakalářské nebo diplomové práce pak je možné téma si zformulovat jako vlastní nebo téma zvolit na základě navržených témat ze...