Počítání normostran v akademickém textu

20.02.2023

Často se setkáváme s dotazy, které se týkají počítání normostran v různých akademických textech. Obecně je možné uvést, celkový počet stran v akademickém textu nepředstavuje počet normostran. Celkový počet stran v akademickém textu zahrnuje i strany tvořící formální náležitosti. V šabloně akademického textu jsou to například stránky s názvem akademického textu, prohlášení autora/ky nebo poděkování vedoucímu práce. Může to být též seznam zkratek, obrázků, tabulek či další skutečnosti, které mohou být vloženy do příloh akademického textu. Tyto stránky se celkově v akademickém textu nepočítají do počtu normostran zpracovaného akademického textu. Normostrana má své vymezení z hlediska počtu znaků a tento tzv. čistý text zahrnuje pouze normostrany s akademickým textem. Při zpracování podkladů akademických textů i při vlastním zpracování akademického textu je proto rozhodné, jaké množství normostran čistého textu akademický text má. Všechny ostatní strany celkově v akademickém textu tvoří povinné či nepovinné formální náležitosti, které se ale do počtu normostran nikdy nepočítají. Nemají relevanci z hlediska obsahu akademického textu, ale obsah těchto formálních stránek na spíše informativní charakter. Obvykle u jednotlivých vzdělávacích institucí jsou u akademických textů stanoveny doporučené rozsahy počtu normostran, které se však v praxi vysokých škol mohou odlišovat. Přitom běžně se počet normostran u bakalářské práce pohybuje kolem 40 normostran a u diplomové je to mezi 60 - 70 normostranami nejčastěji. Vzhledem k tématu akademického textu však mohou existovat odlišnosti z hlediska rozsahu, například o oborů jako je lékařství či matematické obory a další. U náročnějších akademických textů, jako jsou disertační či rigorózní práce, případně doktorandské práce, může být jejich rozsah z hlediska počtu normostran vysoce individuální a nejvíce záleží na řešení zvoleného tématu takových druhů akademických textů. Vždy je též možné využít konzultačních externích služeb, případně komunikace s vedoucím práce, který může vhodně směřovat vývoj počtu normostran s ohledem na obsahové řešení akademického textu.