Nová služba - vedení akademických textů a zhotovování posudků k akademickým textům

11.05.2017

Rádi vás informujeme, že od měsíce května zavádíme novou službu, kterou je možnost vedení všech druhů akademických textů, od bakalářských prací po disertační a rigorózní práce. Vedení spočívá v kompletním řešení akademického textu s klientem, kterému je poskytováno metodické vedení a poradenství jím zpracovávaným akademickým textem. Jak je uvedeno u této služby, poskytujeme poradenství a vedení od stanovení zadání práce až po stanovení cílů a metodiky, struktury práce, souboru odborných zdrojů, které jsou ke zpracování relevatní. Výstupem této služby je pak hotová a kvalitně zpracovaná práce pro kterou je následně zpracován posudek vedoucího práce.

Mimo služby vedení akademického textu poskytujeme také zpracování posudků na již existující druhy akademických textů. Poskytujeme možnost oponentních posudků na základě možností našich spolupracovníků, kteří působí v akademické oblasti a ve veřejném nebo soukromém sektoru. Bližší informace k této službě jsou uvedeny v sekci "Naše služby"