Rozšiřování pracovního týmu

Rádi bychom vás informovali, že od 01.02.2022 došlo k rozšíření našeho týmu o lektory, kteří působí ve vysokoškolské a firemní praxi a zaměřují se na odborné poradenství a konzultace náročnějších akademických textů, zejména MBA a LL.M. práce, ale také rigorózní a disertační práce a komplikovanější témata bakalářských a diplomových prací. Naši lektoři poskytují on-line konzultace na základě dotazu nebo poptávky klientů. 

On-line konzultace v základu tvoří 60 minut, přitom při první konzultaci je klientům k dispozici 90 minut a z toho 30 minut zdarma. Klienti mohou s lektory naživo diskutovat jejich akademické texty a nechat si poradit a informovat se o všem, co je zajímá, když na ně vlastní vedoucí například nemá čas. Neváhejte využít této možnosti a v rámci objednávkového formuláře zadejte tuto poptávku. Cena on-line konzultace je jednotně 279,- Kč.

Poznejte náš tým

Váš úspěch je pro nás motivací k další práci

Zpracovatelé našeho týmu jsou lidé z firemní praxe se zkušenostmi také například z veřejné správy, a nebo z akademické sfére.

Zakládáme si na zpracování originálních podkladů, jejichž zpracování je založeno na pokynech klienta a na vysoké odborné úrovni zpracovatele.

Garantujeme originalitu textů a všechny vztahy s klienty se řídí zveřejněnými obchodními podmínkami.

Při zpracování daného akademického textu je možné přímo komunikovat s naším zpracovatelem, a to jak elektronicky, telefonicky nebo osobně.

Naše vize a cíle

1. Naší snahou je poskytovat komplexní služby naším klientům.

2. Máme zájem budovat s našimi klienty dlouhodobé vztahy.

3. Garantujeme záruku na námi dodané podklady, stejně jako garanci vrácení peněz.

4. Garantujeme anonymitu informací našich klientů.

5. Individuální přístup ke každému klientovi, vlastní komunikace se zpracovatelem.

6. Kontrola a dodržování termínů  v rámci objednávkového procesu.

Proces objednávky zpracování odborného textu

1. Vyplnění objednávky ze strany klienta či nezávazné poptávky

2. Odpověď a nabídka na poptávku nebo objednávku klienta, a to nejpozději do 24 hodin.

3. Vzájemný souhlas a ujednání o zpracování objednávky mezi námi a klientem, potvrzení objednávky.

4. Přímá komunikace se zpracovatelem k podkladům daného akademického textu a ujasnění požadavků na jeho zpracování.

5. Zaslání úvodních podkladů a úhrada zálohy za podklady akademického textu, většinou ve výši 20 % celkové částky zakázky.

6. Zaslání kompletní zakázky dle stanoveného harmonogramu a celková úhrada zakázky.

Proč si nás vybrat?

1. Poskytujeme kvalitní a garantované služby pro naše zákazníky, poskytujeme zpracování bakalářských a diplomových prací na zakázku

2. Na našem blogu vám poskytneme informace jak psát a napsat seminární práci, jak psát a napsat bakalářskou práci, jak psát a napsat diplomovou práci

3. Podle vašich požadavků poskytujeme kvalitní poradenství a podklady pro napsání baklářek, diplomek, disetací a dalších typů textů

4. Nabízíme komplexní a dlouhobou pomoc s bakalářskou prací nebo pomoc s diplomovou prací, a to v průběhu celého procesu zpracování textu

5. Poskytujeme komplexní online servis zpracování při vypracování bakalářské práce, diplomové práce a dalších textů online