Podklady pro MBA, LLM, MSc. práce

Tyto akademické texty mají několik společných rysů. Je to především zaměření na praktické řešení problémů, které se týkají praxe zvolené firmy nebo řešení konkrétního problému, který je pro firmu významný. Mimo tohoto se většinou u tohoto typu prací prosazuje jejich praktická uplatnitelnost, a proto i teoretický rámr, který je obsažen v těchto pracích, není natolik rozsáhlý.

MBA práce, LLM práce

MBA práce a LLM práce. Je možné uvést, že jsou to typově velmi podobné práce, jejich zaměření je v případně MBA práce na většinou na manažerskou praxi a u LLM práce je to zaměření na problém právní implementace a řešení předmětného právního problému. Typicky například MBA práce bude řešit z hlediska firemní kultury její zavádění a prosazení například do personální strategie, LLM práce bude řešit právní stránku firemní kultury, a to aby její prosazování i podobě v podobě interních směrnic společnosti reflektovala požadavky platné právní úpravy.

Oba tyto těchto prací kladou důraz na praxi a praktickou uplatnitelnost. Proto i poměr teoretické a praktické části práce je 70:30 z hlediska praktické části práce. Charakteristické je to, že praktický problém je řešen ve spolupráci s reálně existující firmou, řeší se konkrétní problémy, což je vhodné právě pro rozvoj požadovaných manažerských nebo právních kompetencí a znalostí. I z tohoto hlediska jsou tyto práce v tomto směru cenné a přínosné, ale o to náročnější je jejich kvalitní a objektivní zpracování.

Mnohdy největším problémem jsou právě kvalitně a objetivně zpracované informace a zejména formulace závěrů a doporučení, které nejsou mnohdy dostatečně kvalitně podloženy odpovídající závěry a fakty z provedených dílčích analýz. Je možné ale říci, že v současné době na trhu existuje pro MBA a LLM obory dostatek kvalitních zdrojů, ale také existuje již celkem ucelená nabídka vysokých škol, které MBA a LLM studium nabízejí.

Obsahové a formální řešení MBA a LLM prací je založeano většinou na interních předpisech příslušných vysokých škol. Jedná se zejména o formální požadavky na zpracování těchto prací. Obsahové zadání těchto prací má většinou základ v sylabech MBA a LLM modulů, ale ve většině případů je založeno na individuální dohodě mezi studentem modulu a lektorem modulu.

MBA práce

I když by se mohlo zdát, že jde o nějaký druh zaměstnání, tak nakonec jde o studium, ke kterému patří právě tento druh vysokoškolské práce.

V praxi se jedná o vysokoškolské studium, které je provázené mezinárodním programem, charakterem. Tedy anglicky řečeno Master of Business Administration. V České republice je tento druh studia v samém začátku.

Výsledkem tohoto studování jsou nastávající adepti v oblasti manažmentu, odborného řízení podniku a podobně. Získávají titul, který je uznávaný i světově.

Když se vrátíme k tomu, o čem se vlastně chceme bavit, tak tento druh podkladu lze přirovnat k práci diplomové. Avšak s rozdíly, které jsou znatelné.

MBA práce, i když stylisticky je podobná diplomové, je zaměřená na konkrétní firmu a její problematiku. Jde tedy o jakousi případovou studii. Většinou je psaná v anglickém jazyku. Zodpovědnost a správnost spočívá hlavně v dobře prostudovaných podkladech, uvážených závěrech a v práci s kvalitními zdroji.

Skloubit psaní, toto studium, zaměstnání a ještě anglický jazyk nebývá jednoduché. A než všechno začaté předem vzdát, tak je lepší se svěřit do rukou těch, kteří s tímto stylem závěrečné práce mají rovněž zkušenost a dokážou vám se vším pomoci.

To znamená od nabídky obsahu, přes výběr potřebné literatury, až po celkové psaní v angličtině.

Rozdíl od té diplomové je také v tom, že pravidla si v tomto případě určuje přímo škola. Teorie i praxe je shrnuta dohromady, proto je psaní složitější v tom, že je nutné mít tyto dvě věci ustavičně v úzkém propojení.

To znamená, že zajisté uvítáte v každém případě profesionální pomoc, aby vaše snaha zbytečně nevyšla nazmar. Psaní je věc jednoduchá, když víte, jak začít, pokračovat i skončit a hlavně se držet zadání.

Zkušenosti ostatních se vám budou tady hodit víc, než někde jinde.