Aktuality

Informace týkající se aktualizací a změn v poskytovaných službách

28.01.2023

Rádi bych vás informovali o změnách v ceníku vlivem současných rostoucích nákladů i nutnosti zajistit kvalitní spolupracující zaměstnance a konzultanty. Věříme, že naše služby budou i nadále kvalitní a budeme vám moci poskytovat široce zaměřené portfolio služeb.

08.09.2022

Rádi bychom vás informovali, že pro nadcházející akademický rok jsme připraveni s týmem zpracovatelů poskytovat komplexní portfolio služeb pro klienty. Chceme nabízet personalizovaná řešení pro klienty a možnost osobního kontaktu a komunikace se zpracovateli vašich podkladů. I přes externí vlivy, jako rostoucí ceny energií a další jsme schopni poskytovat kvalitní služby na konkurenční ceny.

12.08.2022

Rádi bychom vás informovali, že se nám osvědčil koncept přímé spolupráce našich klientů se zpracovateli a nově tak při zpracování zakázky poskytujeme i možnost osobního kontaktu s konkrétním zpracovatelem, a to telefonicky, e-mailem i formou online osobních konzultací. Je také možné i poradit se a konzultovat při zpracování vašich akademických textů a naši zpracovatelé jsou schopni vám, na základě svých zkušeností a znalostí, kvalitně poradit. Cena takových konzultací se pohybuje na v rozmezí 250 - 450,- Kč dle náročnosti tématu a druhu akademického textu. 

30.06.2022

Rádi bychom vás informovali, že během období prázdnin jsou naše služby v provozu bez omezení. Nabízíme možnost osobních konzultací týkající se akademických textů i v online podobě přes Skype a další komunikační software. Naši zpracovatelé jsou vám k dispozici osobně i prostřednictvím mailové komunikace. Nově jsou po dohodě se konkrétním zpracovatelem možné i osobní konzultace ve formě osobních setkání a řešení vašich požadavků a potřeb ohledně vašeho studia a akademických textů.

06.02.2021

Pro studenty MBA nebo LL.M. studia nově poskytujeme poradenskou a konzultační činnost během celého jejich studia a možnost s našimi lektory konzultovat obsahové řešení a témata modulů i následně vlastní disertační MBA nebo LL.M. práci. Je možné se na nás nezávazně kdykoliv obrátit s dotazem nebo žádostí o konzultaci i formou on-line konzultace.

30.01.2021

Potřebujete konzultaci ke zpracování MBA práce či LLM práce, nebo obdobných odborných prací? Naši zpracovatelé s komplexními teoretickými i praktickými zkušenostmi s firemní praxe jsou schopni poskytnout konzultace elektronicky přes Skype či jiné platformy, a také telefonicky či e-mailovou formou. Neváhejte se na nás nezávazně obrátit.

23.01.2022

Rádi bychom vás informovali, že do 01.01.2022 nabízíme v portfoliu zpracování podkladů v oblasti zdravotnictví a ošetřovatelství. V našem týmu zpracovatelů máme nově zpracovatele v oblasti medicíny a ošetřovatelské práce a praxe. Naši klienti se proto mohou nově obracet na zpracování medicínských a ošetřovatelských témat, a to u všech druhů odborných podkladů.

23.01.2022

Rádi bychom vás informovali, že naši zpracovatelé mohou garantovat expresní zpracování všech typů podkladů k akademickým textům. V této souvislosti je ale nutné uvést, že cena takového expresního zpracování je stanovena individuálně a stejně tak v mimořádných případech může být požadována dílčí záloha v rámci zpracování podkladů. 

23.01.2022

Rádi bychom vás informovali, že v rámci uvedeného ceníku podkladů jsou tyto ceny pouze obecným ukazatelem náročnosti zpracování podkladů. Finální cena podkladů je stanovena na základě individuálního posouzení každých jednotlivých podkladů a jejich odborné náročnosti. Vždy se snažíme vyhovět potřebám klientů a stanovit parametry spolupráce dle jejich potřeb a očekávání. Stále také platí, že nejsou požadovány platby a zálohy předem, pokud se nejedná o skutečné výjimky, které jsou vysoce individuální a souvisejí například s expresním zpracováním podkladů.

22.01.2022

Rádi bychom vás informovali, že nabízíme k podkladům k MBA a LLM  i rigorózní a disertačních prací konzultace i případné oponentury těchto akademických textů. Naši zpracovatelé jsou schopni vám připravit kompletní podklady od zadání až po finální obhajobu s možností konzultací online formou v průběhu přípravy a zpracování MBA, LLM podkladů či disertačních a rigorózních prací.

30.05.2020

Rádi bychom Vám představili tuto novou sekci Aktuality, kde vás chceme informovat o aktuálních informacích a aktualizacích a změnách v poskytovaných službách.

30.05.2020

Rádi bychom vás informovali, že od 01.06.2020 až do 31.08.2020 není provoz poskytování našich služeb omezen. Budeme vám k dispozici během tohoto období beze změn, a také naši zpracovatelé, kteří pracují na vašich zakázkách

06.09.2020

Rádi bychom vás informovali, že v období 01.09.2020 až do 30.09.2020 není náš provoz poskytování služeb omezen. Jsme vám k dispozici během tohoto období beze změn i naši zpracovatelé, kteří mohou konzultovat akademické texty i zpracovávat vaše zakázky.