V rámci přípravy a úspěšného absolvování zkoušky z předmětu makroekonomie na vysoké škole se vyžaduje systematický přístup a průběžnou přípravu i opakování jednotlivých témat v rámci přednášek a seminářů. Mezi hlavní tipy a doporučení, které jsou relevantní k účinné přípravě na předmět makroekonomie zejména patří:

Vytvoření kvalitního polostrukturovaného rozhovoru vyžaduje obecně komplexní přípravu a strategii. Polostrukturovaný rozhovor je flexibilní metoda, která kombinuje předem stanovené otázky s možností větvení a postupného rozšiřování okruhu otázky a jejich integrování do odpovědí respondentů podle konkrétního tématu a řešených problémů. Je možné...

Vytváření kvalitního dotazníku vyžaduje odborné akademické znalosti a optimálně i zkušenosti. Společně s tím je žádoucí též promyšlenost celého konceptu dotazníku, znalost cílové skupiny a jasné formulace otázek. Soubor doporučení níže mohou pomoci vytvořit efektivní a užitečný dotazník na jakékoli téma. Zejména se jedná o tyto konkrétní návrhy:

DBA (Doctor of Business Administration) je pokročilý postgraduální akademický titul v oboru obchodu a managementu. Přestože je často srovnáván s Ph.D. v obchodu, DBA je více zaměřen na praktickou aplikaci teorie na reálné obchodní problémy. Níže je uveden přehled hlavních výhod DBA studia a jeho přínosů pro praxi. Vychází se v maximální možné míře...

MBA (Master of Business Administration) je jeden z nejprestižnějších postgraduálních programů ve světě obchodu a managementu. Toto studium nabízí řadu výhod a přínosů, které mohou být velmi užitečné jak pro jednotlivce, tak pro organizace. Níže je uveden přehled hlavních výhod MBA studia a jeho přínosů pro praxi:

Obhajoba diplomové práce je důležitým krokem v akademické kariéře a může být klíčovým momentem v navazujícím magisterském studiu. Připravit se na tuto událost pečlivě a důkladně je nezbytné. Zde je několik doporučení, jak se co nejlépe připravit:

Obhajoba bakalářské práce je důležitým milníkem ve studiu na vysoké škole. Příprava na obhajobu může být stresující, ale pečlivým plánováním a přípravou je možné zvýšit své sebevědomí a šance na úspěch. Zde je několik doporučení, jak se na obhajobu co nejlépe připravit:

Často se setkáváme s dotazy, které se týkají počítání normostran v různých akademických textech. Obecně je možné uvést, celkový počet stran v akademickém textu nepředstavuje počet normostran. Celkový počet stran v akademickém textu zahrnuje i strany tvořící formální náležitosti. V šabloně akademického textu jsou to například stránky s názvem...

Příspěvek se věnuje téměř nejčastějšímu problému při zpracování různých typů akademických textů. Nutnost správného stanovení cíle či cílů v akademickém textu souvisí i s nutností konzultací s vedoucím Vaší práce. Tyto aktivity v počátku pro vhodné nastavení cíle či cílů práce jsou důležité. Lze doporučit i tematické semináře v rámci vysokoškolského...

Volba správného vedoucího či školitele Vašeho závěrečného vysokoškolského textu představuje jeden z předpokladů pro úspěšné zpracování a následně obhájení takového textu. Váš vedoucí či školitel může být vynikající odborník, vysoce uznáváný v odborných kruzích, ale kamenem úrazu se může stát Vaše vzájemná komunikace. Důvodem může být právě časové...