Několik tipů pro vytvoření polostrukturovaného rozhovoru

02.09.2023

Vytvoření kvalitního polostrukturovaného rozhovoru vyžaduje obecně komplexní přípravu a strategii. Polostrukturovaný rozhovor je flexibilní metoda, která kombinuje předem stanovené otázky s možností větvení a postupného rozšiřování okruhu otázky a jejich integrování do odpovědí respondentů podle konkrétního tématu a řešených problémů. Je možné identifikovat a doporučit několik hlavních kroků, jak vytvořit kvalitní polostrukturovaný rozhovor:

 1. Stanovte cíl rozhovoru: Předtím, než začnete sestavovat otázky, měli byste mít jasno v tom, co chcete zjistit. Optimálně by měl být cíl polostrukturovaných rozhovorů v souladu s cílem daného akademického textu, případně s výzkumnými otázkami nebo hypotézami.
 2. Vytvořte seznam témat: Ujistěte se, že pokrýváte všechny oblasti, které chcete prozkoumat, a vytvořte kolem nich otázky. Přitom je vhodné zdůraznit, že stanovené otázky nemusí být formulovány fixně, ale lze je variabilně doplnit či upravit.
 3. Sestavte otázky: je přitom vhodné zařadit i identifikační otázky pro respondenty, které by měly být v úvodu polostrukturovaného rozhovoru, je též nutné ujistit respondenty, že získané poznatky budou striktně anonymizovány vzhledem k výzkumným a akademickým účelům.
 • Používejte otevřené otázky, které pozitivně vedou k podrobným odpovědím.
 • Vyvarujte se nejasných a zavádějících otázek, které by mohly ovlivnit odpovědi respondentů.
 • Počítejte s možností větvení a rozšíření otázek, mějte několik navazujících otázek připravených jít hlouběji ke konkrétnímu tématu či problému, délku polostrukturovaného rozhovoru je dle tohoto nutné modifikovat.

 1. Zkuste pilotní rozhovor: Než začnete provádět skutečné rozhovory, vyzkoušejte svůj průvodce na kolegovi nebo blízké osobně či rodinném příslušníkovi. Umožní vám to identifikovat nejasné či zavádějící otázky a realizovat potřebné úpravy obsahového řešení otázek.
 2. Vyberte vhodné respondenty: Zvolte respondenty, kteří jsou relevantní pro vaše téma a kteří mohou poskytnout hloubkové informace.
 3. Zaznamenávejte rozhovory: Používejte diktafon nebo jiný způsob záznamu (s předchozím souhlasem respondentů), abyste mohli rozhovory analyzovat.
 4. Buďte flexibilní během rozhovoru: Ačkoli máte předem připravené otázky, buďte připraveni odchýlit se od nich podle toho, jak se rozhovor vyvíjí.
 5. Analyzujte data: Po provedení všech rozhovorů data pečlivě analyzujte. Hledejte vzory, podobnosti a odlišnosti v odpovědích. Je přitom žádoucí vytvořit si jednotnou metodiku zpracování informací a dat a podle této postupovat při výzkumu.
 6. Respektujte etiku: Vždy získávejte souhlas respondentů před rozhovorem, informujte je o účelu výzkumu a zaručte anonymitu, pokud je to žádoucí. Nutná je anonymita respondentů při realizaci rozhovorů i při zpracování informací a souvisejících dat.