Ceník

Podklady - seminární práce, zápočtová práce

Podklady - esej, semestrální práce, úvaha

145 Kč / NS

145 Kč / NS

Podklady pro bakalářskou práci

Tvorba projektu bakalářské práce

159 Kč / NS

145 Kč

Podklady pro diplomovou práci, MSc. práce

Tvorba projektu diplomové práce

175 Kč / NS

175 Kč

Podklady - rigorózní a disertační práce

Tvorba projektu rigorózní, disertační práce

189 Kč

175 Kč

Tvorba podkladů pro MBA práce, LLM práce

Konzultace záměru MBA práce, LLM práce

189 Kč

175 Kč

Další odborné texty a podklady podle oborů

Vypracování dle individuálních požadavků

dle dohody

Konzultace a studijní poradenství pro bakalářské a diplomové práce, pro absolventské a seminární práce


145 Kč /60 minut

Konzultace a studijní poradenství pro MBA, LLM, MSc., rigorózní a disertační práce, postgraduální studium


175 Kč / 60 minut

Korektury, formální a obsahové revize textů

Vypracování dle individuálních požadavků

od 45 Kč

Vypracování posudku (vedoucí, oponentský)

(bakalářská, diplomová, disertační práce a jiné)

750 Kč - 1500 Kč

Změny ceníku s účinností od 01. 06. 2020

Rádi bychom informovali o změně ceníku, který lépe reflektuje četné dotazy a požadavky zákazníků na cenové řešení konkrétního typu odborných podkladů. Naší snahou je poskytovat kvalitní služby za přijatelné ceny. Věříme, že dané opatření bude vnímáno z vaší strany pozitivně. Rádi bychom uvedli, že ceny jsou konečné, nezahrnují formální úpravy ani vlastní úpravy textu podkladů, které jsou zdarma.

V rámci ceny jsou nově zahrnuty osobní konzultace k vlastnímu tématu odborného textu i průběrné konzultace související s tvorbou textu. Osobní kontakt je zajištěn jak mailem, telefonicky, ale také i vlastní osobní konzultací.