Ceník poskytovaných služeb

Podklady - seminární práce, zápočtová práce

Podklady - esej, semestrální práce, úvaha

250 Kč / NS

250 Kč / NS

Podklady pro bakalářskou práci

Tvorba projektu bakalářské práce

250 Kč / NS

250 Kč

Podklady pro diplomovou práci, MSc. práce

Tvorba projektu diplomové práce

250 Kč / NS

250 Kč

Podklady - rigorózní a disertační práce

Tvorba projektu rigorózní, disertační práce

300 Kč

300 Kč

Tvorba podkladů pro MBA práce, LLM, Ph.D., Ed.D. a další postgraduální práce

Konzultace záměru MBA práce, LLM práce

300 Kč

450 Kč / 60 minut

Další odborné texty a podklady podle oborů a náročnosti

Vypracování dle individuálních požadavků

dle dohody

Konzultace a studijní poradenství pro bakalářské a diplomové práce, pro absolventské a seminární práce


450 Kč Kč /60 minut

Konzultace a studijní poradenství pro MBA, LLM, MSc., rigorózní a disertační práce, postgraduální studium


450 Kč / 60 minut

Korektury a obsahové revize akademických textů

Vypracování dle individuálních požadavků

od 100 Kč

Vypracování posudku (vedoucí, oponentský)

(bakalářská, diplomová, disertační práce a jiné)

1500 Kč - 1750 Kč

Změny ceníku s účinností od 16.08.2023, ceny platné i od 01.01.2024

Standardní cenový rámec je obsažený výše pro jednotlivé akademické texty. Individuálně je možné ceny modifikovat, a to například s ohledem na větší počet zpracovávaných zakázek či náročnost tématu akademického textu, apod. Vše je pak na posouzení a na dohodě mezi klientem a zpracovatelem. Děkujeme za pochopení a za váš zájem.