Vedení akademických textů a zpracování posudků pro akademické texty

Nabízíme pro své klienty novou službu, a to možnost vedení akademických textů jednotlivých druhů od bakalářských prací pro MBA a LLM práce. Naši spolupracovníci působí v akademické oblasti a mají bohaté zkušenosti z akademické oblasti, a také z praxe (soukromý i věřejný sektor).

Vedení akademických textů spočívá ve stanovení určitého plánu zpracování akademického textu, v konzultacích při zpracování jednotlivých částí akademického textu a zejména pak v úvodu ve stanovení zadání celé práce, ve výběru odborných zdrojů, které jsou relevantní ke zpracování, a také ve stanovení metodiky a výzkumných metod a obsahovém řešení praktické části práce.

Přidanou hodnotou spolupráce s námi při vedení akademického textu jsou především naše možnosti propojení s praxí. Máme kontakty na řadu firem i institucí, kde je možné realizovat praktickou část vaší práce, což je užitečné zejména při zpracování MBA prací nebo diplomových prací.

Mimo tohoto nabízíme také možnost zpracování posudků na jednotlivé druhy akademických textů. Posudky se zpracovávání v rozsahu mezi 7 - 10 dny, ale je možné zažádat také o expresní vyhotovení posudku. S ohledem na náročnost posudku a na časové požadavky se pak stanovuje také cena, ale obvykle se pohybuje mezi 500,- Kč až 1500,- Kč. Platba za vyhotovený posudek je splatná po dodání posudku v elektronické nebo písemné formě.