Komunikace s vedoucím při zpracování vysokoškolského závěrečného textu

30.05.2020

Volba správného vedoucího či školitele Vašeho závěrečného vysokoškolského textu představuje jeden z předpokladů pro úspěšné zpracování a následně obhájení takového textu. Váš vedoucí či školitel může být vynikající odborník, vysoce uznáváný v odborných kruzích, ale kamenem úrazu se může stát Vaše vzájemná komunikace. Důvodem může být právě časové vytížení Vašeho vedoucího či školitete a s tímto spojený nedostatek času pro konzultace Vašeho vysokoškolského závěrečného textu. Proto lze z praxe uvést několik konkrétních rad týkající se komunikace:

1. Promyšlená volba vedoucího či školitele spočívající v tom, že zohledňujete nejenom téma textu, které Vás může zaujmout, ale také to, jaké zkušenosti a jaké reference daný vedoucí či školitel má u ostatních studentů. K tomu můžete využít studentská fóra, sociální sítě, osobní informace, ale také v informačním systému Vaší vysoké školy si ověřit, kolik závěrečných prací Váš vedoucí či školitel vede.

2. U daného vedoucího či školitele si můžete také zjistit, jaké závěrečné vysokoškolské práce vedl a jaké má zkušenosti. Jako vhodné se jeví podívat se na jeho posudky k těmto textům a zjistit, jaká kritéria jsou pro něj důležitá, jak detailní je jeho hodnocení i jeho nároky na formální a obsahové kvality závěrečného vysokoškolského textu.

3. Je vhodné si předem zjistit, zda daný školitel má stanoveny osobní konzultační hodiny, stejně jako e-mailovou komunikaci či sociální sítě, aby bylo jisté, že s vedoucím či školitelem budete schopni stabilně komunikovat.

4. Pokud vybíráte předem pevně daná témata, i v tomto případě můžete svého potencionálního vedoucího či školitele kontaktovat a nastínit mu svoji představu zpracování textu a dotázat se jej na jeho názor. I zde si je možné ověřit, jak rychle a jak kvalitně s Vámi bude komunikovat. 100 % pak toto platí, když si budete volit vlastní téma vysokoškolské závěrečné práce.

Ke komunikaci samotné několik praktických rad:

1. Lze doporučit si o podstatných skutečnostech s vedoucím či školitelem vést písemnou elektronickou komunikaci. Zejména proto, že když potřebujete schválit obsah teoretické části práce, vedoucí Vá řekne, že je v pořádku a pak v posudku Vám ji vyhodnotí jako F (nevyhovující) je to problém. Proto je důležité položit důležitý dotaz písemně elektronicky a při případném problému se prokázat komunikací a názorem vedoucího či školitele k dané věci.

2. Při zpracování Vašeho textu dbejte na pravidelnost komunikace s vedoucím či školitelem a pravidelně posílejte informace o stavu zpracování. Hlavním důvodem je skutečnost, že vedoucí či školitel je informován, že na textu pracujete, jste aktivní a komunikujete s ním, což je mnohdy pozitivně hodnoceno v jeho posudku.

3. Dotažte se vedoucího či školitele na odborné zdroje. Nechte si od něj vhodné odborné zdroje doporučit. Pokud vedoucí či školitel publikoval nějaké odborné texty či články, jsou k Vašemu tématu textu, tak je využijte a do textu vhodně zapracujte.

4. Při osobní konzultaci s vedoucím či školitelem jej předem zdvořile požádajte o možnost si konzultaci zaznamenat na záznamnové zařízení, ideálně v mobilu. Určitě to nedělejte bez souhlasu. Záznam je možné následně kdykoliv přehrát a ověřit si informace, které mohly být opomenuty.

5. Při problémech v komunikaci, při absenci komunikace nebo nedostatečné zpětné vazbě Váš problém řešte se studijním oddělením. Mimo toho jsou další subjekty, které lze v případě problémů kontaktovat s ohledem na strukturu Vaší vysoké školy. Nicméně, pokud máte problémy již v počátku, lze nejlépe doporučit jen změnu vedoucího a školitele.