MBA práce je specifickým typem akademického textu, který v sobě zahrnuje jak prvky práce s odborným textem, ale také prvky praktické zpracování informací a práce s interními informace a daty konkrétní společnosti, řešení konkrétního problému s ohledem na téma a zaměření dané MBA práce.

Volba tématu akademického textu, a to jakéhokoliv, je důležitým a prvním krokem při zpracování každého akademického textu. Například u seminárních prací ůže být téma této práce dáno a je nutné splnit konkrétní zadání. U bakalářské nebo diplomové práce pak je možné téma si zformulovat jako vlastní nebo téma zvolit na základě navržených témat ze...

Jak už jsme uvedli u příspěvku, který se týkal MBA práce, tak také LLM práce má svoje specifické náležitosti, které je nutné při zpracování zohlednit. Zejména je nutné uvést, že LLM práce řeší nejenom problému manažerského charakteru nebo problém strategického řízení a strategické analýzy, ale také je zde významný právní aspekt řešení daného...