Jak se připravit na zkoušku na vysoké škole

27.10.2016

Tématem dnešního příspěvku jsou některé rady a tipy jak se připravi na zkoušku z předmětu na vysoké škole. Zkoušky jsou zakončením daného předmětu na vysoké škole a jejich forma je obyvkle ústní nebo písemná. Samozřejmě, že mohou být další formy, jako praktické provedení nějaké činnosti, případně herecká scénka, tanec, apod. My se zaměříme na nejobvyklejší formu zakončení, a to písemnou nebo ústní zkoušku.

Předem je důležité upozornit, že ač je zkouška důležitá, není to nakolik závažná životní událost, která by měla být předmětem stresu již týdny před konáním zkoušky. I v případě neúspěchu je možné zkoušku vykonat v jiném termínu a je možné se poučit z absolvované zkoušky a přizpůsobit tomuto přípravu na zkoušku. Můžeme vám doporučit několik tipů a rad, které vám pomohou se na zkoušku připravit:

1. pokud jsou vypsány okruhy zkoušky nebo je zkouška písemná, je vhodné se informovat o obsahu a průběhu zkoušky z předchozího akademického roku, případně je vhodné obstarat si verze písemné zkoušky z předchozího akademického roku, které mohou být základem pro přípravu na aktuální verzi zkoušky.

2. můžeme jen doporučit přípravu vlastních taháků na zkoušku v případě písemné formy zkoušky, kdy už tahák nebudete možné použít, jeho přípravou si zapamatujete alespoň některé informace a obsah, který se vztahuje ke zkoušce.

3. Při přípravě na zkoušku můžeme použít literaturu a skripta, mimo toho doporučujeme také obsah přednášek, prezentace k výuce v předmětu, kdy tyto materiály je vhodné zkombinovat pro to, aby byla příprava na zkoušku co nejkoplexnější, je možné použít také náhrávky z přednášek, které můžete dnes zaznamenat na každý mobil, ale po souhlasu přednášejícího.

4. Při přípravě na zkoušku zhodnoťte vaše časové možnosti a již od počátku je dobré si přípravu rozvrhnout. Je to těžké napsat a ještě těžsí udělat a dodržet, ale poctivá příprava se u zkoušky vyplatí. Pokud máte například okruhy k ústní zkoušce, můžete si jednotlivé zkouškové okruhy namluvit do mobilu a pak je flexbilně poslouchat v podstatě kdykoliv, na cestě do školy, v MHD, apod.