Co by měla obsahovat LLM práce

06.10.2016

Jak už jsme uvedli u příspěvku, který se týkal MBA práce, tak také LLM práce má svoje specifické náležitosti, které je nutné při zpracování zohlednit. Zejména je nutné uvést, že LLM práce řeší nejenom problému manažerského charakteru nebo problém strategického řízení a strategické analýzy, ale také je zde významný právní aspekt řešení daného problému. Tedy například pokud zvolíme téma firemní kultury ve firmě, tak z hlediska LLM práce může téma napříkla znít jako: " Právní faktory tvorby firemní kultury ve firmě." Budeme tedy vycházet právě z právního řešení daného problému, například z právní úpravy zákoníku práce a dalších právních předpisů, které jsou k řešení daného problému relevantní. Proto i zpracování daného tématu je nutné zohlednit z právních hledisek, které budou v LLM práci tvořit vlastní a samostatné kapitoly, a to včetně návrhové části řešení LLM práce.

Od tohoto se odvíjí také celková koncepce a struktura LLM práce, kdy práce obsahuje jak teoretická východiska, kde jsou mimo problémů, které mohou mít manažerský nebo ekonomický charakter popsány také problémy, které se vztahují k právní problematice a k řešení konkrétního právního problému. Právě v souvislosti se zpracováním tématu firemní kultury je nutné také zohlednit právní úpravu zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů, které souvisí s tvorboua a podobou firemní kultury v organizaci dané firmy. Na toto pak navazuje praktická část práce, kde mimo například strategické analýzy firmy nebo dalších dílčích analýz také musí být zpracována právní hlediska dané problematiky. Na toto by pak samostatně měla navázat kapitola návrhová, která řeší konkrétní problémy právní implementace ve zvolené firmě.